Dragi elevi, părinţi şi colegi,

Ziua de 15 septembrie ne readuce, în fiecare an, ca pe o mare familie, în spaţiul şcolii. Oriunde s-ar afla, orice şcoală este un centru în care se adună energii, speranţe, visuri, se formează, cu migală, tenacitate, pricepere, mintea şi sufletul celor care constituie cea mai mare avuţie a unui neam. De aceea şcolile nu sunt doar clădiri şi, având o destinaţie comună, se particularizează prin ceea ce se întâmplă în spaţiul lor, prin modul unic în care interacţionează elevii, profesorii, părinţii, comunitatea.
în anul şcolar care tocmai debutează, este nevoie de şi mai multă unitate şi coerenţă, astfel încât fiecare şcoală din judeţul Bacău să rămână sau să devină locul unde se împlinesc destine: ale elevilor, dar şi ale profesorilor, locul unde energia, inteligenţa, potenţialul copiilor noştri sunt puse în valoare şi canalizate spre realizarea de sine. De noi depinde, în mare măsură, să transformăm cerinţele şi provocările noului an şcolar într-o reuşită. Astăzi, 15 septembrie, scriem cu toţii prima pagină a unei cărţi care trebuie să fie un succes.
Dragi elevi, cei care abia intraţi în lumea şcolii sau care vă reîntoarceţi la ea, vă urăm ca 2014-2015 să fie un an al bucuriei de a învăţa şi al visurilor împlinite.
Stimaţi colegi, vă mulţumim pentru modul în care aţi răspuns imperativelor anului şcolar precedent, reflectat în rezultatele elevilor dumneavoastră la examenele naţionale, la concursurile şi olimpiadele şcolare, la evaluarea de la clasele a Il-a, a IV-a, a Vl-a. Vă dorim sănătate, energie, credinţă în ceea ce faceţi şi cât mai multe reuşite profesionale.
Dragi părinţi, suntem încredinţaţi că preţuiţi şcoala şi pe cei care o slujesc. Ştim că vă doriţi să se împlinească aşteptările legate de copiii dumneavoastră. Acest lucru este posibil printr-o permanentă colaborare cu învăţătorii şi profesorii clasei. Vă urăm ca 2014-2015 să fie un an şcolar uşor, cu multe bucurii şi cât mai multe activităţi la care să participaţi împreună cu personalul didactic şi copiii dumneavoastră.
DRUM DREPT Şl SPERANŢĂ DE MAI BINE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015!